Kevin Wilczewski: What’s Beautiful?

Ab So., 4.7., Fotogalerie Teresita Seib