STRAMU Pflastertöne

Fr., 10.9. – So., 12.9., Ehrenhof, Rathaus