Vega

Fr., 23.11, 20 Uhr, Stattbahnhof Schweinfurt