30. Würzburger Residenzlauf

So., 29.4., Residenzplatz